pon., 21/08/2017 - 00:00

Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW to pierwszy polski archeolog, który otrzyma ERC Starting Grant – prestiżowe dofinansowanie badań przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Na projekt zatytułowany „Umma” przeznaczone zostanie niemal 1,5 mln euro.

Badania dr. Obłuskiego poświęcone będą upadkowi królestw średniowiecznej Nubii i powstawaniu na ich miejscu nowych społeczności. Realizacja projektu jest zaplanowana na cztery lata, a w tym czasie archeolodzy spędzą 16 miesięcy na terenie Sudanu. Zespół naukowy skorzysta z najnowocześniejszych, interdyscyplinarnych metod badawczych z zakresu archeologii, fizyki, biologii i chemii.

ERC Starting Grants to program finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), którego celem jest wspieranie wyróżniających się naukowców na wczesnym etapie kariery akademickiej. W ten sposób ERC pomaga przyszłym liderom środowiska naukowego realizować ambitne projekty i tworzyć nowe grupy badawcze.

Aby uzyskać to prestiżowe dofinansowanie, młodzi naukowcy muszą wykazać się wcześniejszym doświadczeniem w prowadzeniu badań. Dr Obłuski jest m.in. laureatem konkursu SONATA 7 Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego realizuje projekt poświęcony monastycyzmowi nubijskiemu.