wt., 03/10/2017 - 13:49

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”. Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
  • Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa natomiast właściwy wniosek (full proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

  1. Wymogi formalne NCN
  2. Na etapie składania pełnych wniosków, tzw. full proposals, polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
  3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
  4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 9 lutego 2017 r.: 1 EUR= 4,3162 PLN.
  6. Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy.

Kontakt

Dr Marcin Liana, tel. 12 341 9161

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138