śr., 04/10/2017 - 08:10

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Formularz zgłoszeniowy

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, w tym KBN, lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • planowanie kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:

  • 14 listopada 2017,
  • 12 grudnia 2017.

Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-17.00, z przerwami na kawę i lunch. Szkolenie przewidziano dla 20 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl.

UWAGA: Tych z Państwa, którzy zgłosili się, odpowiadając na poprzednie ogłoszenie i są nadal zainteresowani udziałem w warsztatach, prosimy o ponowne wysłanie zgłoszenia.

Informacji dotyczących warsztatów udziela koordynator dyscyplin dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, nr tel. +48 12 341 9151; e-mail: marzena.oliwkiewicz@ncn.gov.pl