pon., 16/10/2017 - 09:09

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

SONATA 13

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 29-31 stycznia 2018 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 31 stycznia – 2 lutego 2018 r.
  • nauki o życiu: 29-31 stycznia 2018 r.

SONATA BIS 7

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 25-26 stycznia 2018 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 22-24 stycznia 2018 r.
  • nauki o życiu: 22-23 stycznia 2018 r.

MAESTRO 9

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 22-23 stycznia 2018 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 29-30 stycznia 2018 r.
  • nauki o życiu: 31 stycznia – 1 lutego 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim (SONATA, SONATA BIS) oraz w języku angielskim (MAESTRO). W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.