czw., 19/10/2017 - 10:19

NCN wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty, którego tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

 • Innovative sustainable management of multifunctional forests;
 • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Zachęcamy wnioskodawców do składania projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających elementy badań społecznych oraz ekonomicznych.

Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4).

Adresaci konkursu:

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu.

Czas trwania projektu:

minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r.
 • Termin składania full proposals: 14 sierpnia 2018 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2018 r.
 • Rozpoczęcie projektów: przełom 2018/2019 r.

Webinarium – szansa na znalezienie partnerów do realizacji projektu:

15 listopada 2017 r. ForestValue organizuje webinarium adresowane do wnioskodawców, którzy chcieliby nawiązać współpracę z potencjalnym partnerami do realizacji projektów. Aby wziąć udział w webinarium, należy przesłać 3 slajdy w programie Power Point zawierające informacje o pomyśle badawczym, partnerach zaangażowanych w projekt oraz profilu poszukiwanych partnerów do realizacji projektu do Cariny Lemke (c.lemke@fnr.de), koordynującej konkurs ForestValue, do 9 listopada 2017 r. Link do webinarium będzie przesłany zarejestrowanym uczestnikom 13 listopada 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE: https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/


Informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN. Dopiero na etapie full proposal powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro: 1 EUR= 4,4232 PLN.

Kontakt:

Magdalena Łopuszańska Rusek, magdalena.lopuszanska-rusek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9164

Marlena Wosiak, marlena.wosiak@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9093