pon., 20/11/2017 - 11:50

Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursu DAINA 1.

Równocześnie informujemy, że w konkursie będą podlegać ocenie wyłącznie wnioski sporządzone na formularzu do konkursu DAINA pn. Wniosek o finansowanie polskiej części polsko-litewskiego projektu badawczego (DAINA-1).

Aby zapewnić wnioskodawcy litewskiemu dostęp do wniosku w systemie OSF, również na etapie oceny formalnej i merytorycznej i po zakończeniu oceny, sugerowanym rozwiązaniem jest ustanowienie przedstawiciela zespołu litewskiego redaktorem pomocniczym wniosku w systemie OSF.

Instrukcje dotyczące m.in. elektronicznego wysyłania wniosków dostępne są na stronie.

Równocześnie informujemy, że w przypadku przyznania finansowania w konkursie DAINA 1, do podpisania umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych wymagane będzie jej podpisanie podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES (przez Kierownika projektu i osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu), a następnie przesłanie podpisanej wersji do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu finansowania.