pt., 01/12/2017 - 10:28

Z przyjemnością informujemy, że projekt z udziałem naukowców z Polski został wyłoniony w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym, zorganizowanym przez sieć CHIST-ERA.

Nagrodzony projekt o tytule „Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej (PROVIDEDH)” będzie realizowany przez polski zespół z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr. inż. Cezarego Mazurka we współpracy z grupami badawczymi z Hiszpanii, Irlandii i Austrii. Koordynatorem międzynarodowego projektu jest Roberto Therón Sánchez z Wydziału Informatyki i Automatyki Uniwersytetu w Salamance.

Celem projektu PROVIDEH będzie wsparcie naukowców oraz innych osób pracujących z danymi z dziedziny humanistyki, które w swoich działaniach podejmują decyzje w oparciu o dane źródłowe i wyniki obliczeń opartych na tych danych. W ramach projektu zbadany zostanie aspekt niepewności, niekompletności i zmienności takich zbiorów danych oraz zaproponowane zostaną narzędzia wizualizacyjne wspierające prowadzenie badań i powiązane z tym procesy decyzyjne.

W konkursie wyłoniono 5 międzynarodowych projektów o łącznej wartości 3,5 M EUR.

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie CHIST-ERA Call 2016

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w nowym konkursie sieci CHIST-ERA, obejmującym następujące zakresy tematyczne:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR);
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI).

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals, mija 11 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: CHIST-ERA Call 2017

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, +48 12 341 9152

Marlena Wosiak, marlena.wosiak@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9093