czw., 21/12/2017 - 13:49

Z przyjemnością informujemy, że baza projektów NCN, w której mogą Państwo wyszukać informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursach Centrum, została zaktualizowana oraz wyposażona w nowe funkcje. Od dziś można odnaleźć w niej m.in. informacje o aparaturze zakupionej w grancie.

W bazie znajdują się podstawowe informacje o projektach, w przypadku których została już podpisana umowa pomiędzy wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki. Oprócz danych grantobiorcy i wysokości przyznanych środków, można tam odnaleźć m.in. informacje na temat statusu projektu, jego czasu trwania oraz listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań.

W bazie można również sprawdzić, jakie projekty są lub były realizowane w danej jednostce naukowej, jakimi innymi projektami kieruje lub kierowała dana osoba oraz jakie projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w tym samym konkursie lub panelu. Możliwe jest również wyszukiwanie według słów kluczowych.

Baza projektów