pt., 22/12/2017 - 11:21

Narodowe Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2017 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 8, MAESTRO 8, SONATA BIS 6, ogłoszonych 15 czerwca 2016 r.
  • OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2 ogłoszonych 15 września 2016 r.
  • ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1 ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.
  • OPUS 13, PRELUDIUM 13 ogłoszonych 15 marca 2017 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.