pt., 12/01/2018 - 13:53

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim, według zalecanego wzoru), składany przez lidera projektu w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/jpiamr2018.

Kraje uczestniczące w konkursie

Belgia, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Harmonogram konkursu

Nabór wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

 • 7 marca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
 • kwiecień/maj 2018 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
 • 14 czerwca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
 • październik/listopad 2018 r. – wyniki konkursu
 • przełom  2018/2019 - rozpoczęcie realizacji projektów

Dokumentacja konkursowa

 1. Call text
 2. Pre-proposal Application Form
 3. Specific Requirements / Annex B

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Broszura informacyjna
 2. Przewodnik – upowszechnianie wyników projektów JPI AMR
 3. Raport WHO Prioritization of Pathogens

Więcej informacji o konkursie na stronie JPI AMR.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 8-9).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 października 2017 r. (1 EUR= 4,2705 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Kontakt

dr Jerzy Frączek, jerzy.fraczek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9165

Jolanta Palowska, jolanta.palowska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9139