pon., 05/03/2018 - 08:33

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • projektowanie kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, 20-21 marca 2018. Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-16.30, z przerwami na kawę i lunch. Szkolenie przewidziano dla 24 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl.

UWAGA: Tych z Państwa, którzy zgłosili się, odpowiadając na poprzednie ogłoszenie i są nadal zainteresowani udziałem w warsztatach, prosimy ponownie wysłać zgłoszenie. Formularz jest zmodyfikowany.


Informacji dotyczących warsztatów udzielają koordynatorzy dyscyplin:

dr Antonina Chmura-Skirlińska, nr tel. +48 12 341 9163 antonina.chmura@ncn.gov.pl