pon., 09/04/2018 - 12:55

Piątego kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki podpisało w Pradze porozumienie (Memorandum of Understanding) z Austrian Science Fund (FWF). Efektem współpracy będzie bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

W ramach nowego konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu planowane jest na ostatni kwartał 2018 r. W konkursie ocenę merytoryczną wniosków prowadzić będzie FWF.

Podpisanie Memorandum of Understanding przez dyrektora NCN Zbigniewa Błockiego oraz prezesa austriackiej agencji Klementa Tocknera jest jednym z elementów zacieśniania współpracy między agencjami finansującymi badania naukowe z regionu Europy Środkowej (więcej na ten temat - NCN na rzecz współpracy naukowej Środkowej Europy).


Podpisanie porozumienia między NCN a FWF - na zdjęciu dyrektor NCN Zbigniew Błocki i prezesa FWF Klement Tockner w trakcie podpisywania dokumentów