wt., 15/05/2018 - 13:02

Ogłosiliśmy wyniki czternastej edycji naszych najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 400 mln zł na realizację projektów badawczych.

OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. Od lat cieszą się one największym zainteresowaniem spośród całej oferty konkursowej. W czternastej edycji oceniający wnioski eksperci przyznali polskim naukowcom dokładnie 397 576 609 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 21%.

W konkursie OPUS nie ma ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. W związku z tym w czternastej odsłonie konkursu spłynęło aż 1968 wniosków. Do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.

OPUS to nasz podstawowy konkurs, na który przeznaczamy ponad połowę naszego budżetu, rywalizują w nim zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Statystyki pokazują, że tak naprawdę liczą się rzeczywiste dotychczasowe dokonania naukowe oraz pomysł na projekt badawczy, a niekoniecznie posiadane stopnie czy tytuły naukowe. Cieszymy się, że coraz więcej środków jest przeznaczanych na stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – PRELUDIUM z kolei to konkurs dla osób nieposiadających doktoratu, co jest ewenementem na skalę światową. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizowaniu tych projektów młodzi naukowcy mają szansę szybciej, niż ma to miejsce w innych krajach, zapoznać się z systemem grantowym – dodaje prof. Błocki.

PRELUDIUM 14 adresowane było do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z których finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów.

W konkursie PRELUDIUM 14 można było wnioskować o wyższe koszty pośrednie niż w poprzednich edycjach konkursu. Ich maksymalna wysokość została zwiększona do 40% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Górny limit finansowania projektów badawczych wzrósł z 60 tys. zł do 70 tys. zł w przypadku projektów rocznych, z 120 tys. zł do 140 tys. zł w przypadku projektów dwuletnich oraz z 180 tys. zł do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi trzy lata. Ponadto po raz pierwszy w konkursie PRELUDIUM 14 przyznane środki finansowe będą przekazywane beneficjentom jednorazowo.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

Infografika przedstawia statystyki konkursu OPUS 14: 1968 złożonych wniosków, 394 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 20%, 356 mln zł przyznanego finansowania.
Infografika przedstawia statystyki konkursu PRELUDIUM 14: 1154 złożonych wniosków, 275 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 24%, 41 mln zł przyznanego finansowania.