wt., 05/06/2018 - 14:24

We wrześniu 2018 r. zostanie ogłoszona trzecia edycja konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze BEETHOVEN oraz pierwsza edycja konkursu BEETHOVEN LIFE.Wobec sukcesu dwóch pierwszych edycji konkursu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród polskich i niemieckich badaczy, Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) podjęły decyzję o rozszerzeniu tej inicjatywy o nowe dyscypliny naukowe.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 będzie kontynuacją konkursu BEETHOVEN 2 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Obszary te odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

 •  Review Boards /Fachkollegien DFG:
  • 101-113
  • 301-312
  • 406
  • wnioski w obszarach 317-02, 410-01 można złożyć pod warunkiem, że skupiają się na naukach humanistycznych i społecznych
 • panelom NCN:
  • HS1- HS6
  • ST1.1-1.14, ST1.16-1.17
  • ST2.1-2.9, ST2.11-2.12, ST2.14-2.18
  • ST3.1-3.18
  • ST4.1-4.17
  • ST5.1-5.24
  • ST9.1.-9.18.

Ponadto, zostanie ogłoszony nowy wspólny konkurs NCN i DFG pod nazwą  BEETHOVEN LIFE 1, w ramach którego będą przyjmowane wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu. Obszary przedmiotowe tych badań odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:   

 • Review Boards /Fachkollegien DFG: 201-207,
 • Panele NCN: NZ1-NZ9.

W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 agencja DFG będzie pełniła rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez DFG zgodnie z zasadami stosowanymi w Individual Research Grants Programme DFG

Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1 mają na celu:

 • wspieranie badań prowadzonych przez polsko-niemieckie zespoły naukowe w wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami w zakresie badań podstawowych, tj. ukierunkowanych na zdobywanie nowej wiedzy.

Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły polsko-niemieckie do obu agencji. Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesięcy.

 • Data ogłoszenia konkursów BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1: 14 września 2018 r.
 • Termin składania wniosków w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1:  17 grudnia 2018 r.
 • Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów zostaną opublikowane 14 września 2018 roku na stronach internetowych NCN i DFG

Kontakt  NCN:

BEETHOVEN CLASSIC 3:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

Nauki ścisłe i techniczne:

BEETHOVEN LIFE 1

Kontakt ds. ogólnych (BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1)

 


Kontakt DFG:

BEETHOVEN CLASSIC 3

Nauki humanistyczne i społeczne:

Chemia, Matematyka, Fizyka i Materiałoznawstwo:

BEETHOVEN LIFE 1

Kontakt ds. ogólnych (współpraca z Polską):