wt., 17/07/2018 - 09:18

Rozstrzygnęliśmy szóstą edycję konkursu ETIUDA. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.ETIUDA to jeden z tych konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które są skierowane do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

Zwiększenie mobilności naukowców było jednym z priorytetów od samego początku działalności Narodowego Centrum Nauki – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Wymiana doświadczeń i transfer myśli to jedyne skuteczne sposoby, aby polska nauka mogła odgrywać większą rolę na arenie międzynarodowej. Im wcześniej rozpocznie się proces nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, tym większa szansa na stworzenie dużych i różnorodnych zespołów badawczych w przyszłości. Konkurs ETIUDA sprawdza się w roli aktywizatora młodego pokolenia badaczy.

Doktorant może odbyć staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym albo w trakcie pobierania stypendium naukowego, albo w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Zobowiązuje się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. 108 wniosków spłynęło do Centrum w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, z czego przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł. W naukach o życiu badacze złożyli 95 wniosków. Spośród nich wyłoniono 39 najlepszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 4,1 mln zł.

Lista laureatów konkursu ETIUDA 6 jest dostępna tutaj.

 

Infografika prezentuje statystyki związane z konkursem ETIUDA 6: 355 wniosków złożonych, 147 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 14,9 mln zł przyznanego finansowania, współczynnik sukcesu: 41%