pt., 24/08/2018 - 15:21

Z przyjemnością informujemy, że w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie – „Cell” – ukazał się artykuł autorstwa zespołu polskich naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. To druga w historii publikacja z polskim adresem korespondencyjnym w tym periodyku, pierwsza ukazała się w 1990 r.

Pierwszym autorem publikacji oraz pomysłodawcą projektu badawczego jest dr Zbigniew Warkocki, w skład zespołu badawczego weszli jeszcze dr Paweł Krawczyk, Dorota Adamska, Krystian Bijata oraz Jose L. Garcia-Perez, zaś nad całością czuwał prof. Andrzej Dziembowski.

Publikacja w “Cell” pt. Uridylation by TUT4/7 Restricts Retrotransposition of Human LINE-1s dotyczy opisanego po raz pierwszy przez polskich naukowców mechanizmu obrony przed tzw. skaczącymi genami (retrotranspozonami), czyli fragmentami DNA będącymi swoistymi pasożytami w komórkach. Nie są one do niczego potrzebne, wręcz są szkodliwe. Wcześniej opisano już sposób blokowania przez komórkę aktywności fragmentu DNA prowadzącej do namnażania się szkodliwych retrotranspozonów, teraz zaś polscy naukowcy wyjaśnili, jak komórka może bronić się przed genetycznymi pasożytami na dalszym etapie, kiedy retrotranspozon już się uaktywni.

Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem prof. Dziembowskiego zostały w dużej mierze sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie FUGA 1, w ramach którego na staż do IBB PAN przyjechał z Niemiec dr Warkocki. Finansowanie badań pochodziło również z grantów ERC (Starting Grant) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (TEAM) otrzymanych przez prof. Andrzeja Dziembowskiego. Prof. Dziembowski jest również grantobiorcą Narodowego Centrum Nauki oraz laureatem Nagrody NCN 2013.

Publikacja w "Cell"

Artykuł w serwisie "Nauka w Polsce"