czw., 13/09/2018 - 14:45

Sieć QuantERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii kwantowych, którego ogłoszenie planowane jest na koniec listopada 2018 r.

W ramach konkursu możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących obszarów tematycznych:

  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

Do konkursu będą mogły przystąpić konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019 (ostateczna lista państw zostanie potwierdzona w ogłoszeniu o konkursie):

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Zapowiedź tematów konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.