pt., 21/09/2018 - 09:01

Narodowe Centrum Nauki wraz z trzema innymi środkowoeuropejskimi agencjami finansującymi badania naukowe podpisało 12 września w Wiedniu list intencyjny w sprawie utworzenia Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (Central European Science Partnership – CEUS).

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się również przedstawiciele austriackiej agencji Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung (FWF), czeskiej Grantová Agentura České Republiky (GA ČR) oraz słoweńskiej Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Głównym celem inicjatywy jest zacieśnienie współpracy między jej członkami w obszarze badań naukowych, działanie na rzecz nawiązywania kontaktów między wiodącymi badaczami i jednostkami naukowymi regionu środkowoeuropejskiego oraz wzmacnianie głosu lokalnego środowiska na arenie europejskiej. Jednym z pierwszych działań zaplanowanych przez konsorcjum jest ogłoszenie wspólnego konkursu na projekty badawcze, w którym będą mogli brać udział naukowcy z krajów członkowskich.

W ramach CEUS regularnie organizowane będą spotkania mające na celu wymianę doświadczeń na temat funkcjonalności rozwiązań wspierających rozwój badań naukowych w poszczególnych państwach oraz dyskusję na temat założeń polityki naukowej istotnych z punktu widzenia partnerów inicjatywy. Członkowie konsorcjum będą również wspólnie pracować nad rozwijaniem kolejnych narzędzi finansujących naukę, które będą promować współpracę między krajami partnerskimi. 

CEUS jest inicjatywą otwartą na nowych członków.

podpisanie listu intencyjnego ws. utworzenia konsorcjum CEUS, przedstawiciele agencji członkowskich składają podpisypodpisanie listu intencyjnego ws. utworzenia konsorcjum CEUS, zdjęcie pamiątkowe przedstawiające reprezentantów agencji członkowskich

Zdjęcia: FWF/Pungovschi