wt., 02/10/2018 - 12:04

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią BiodivERsA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne działania (Action A i Action B) pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.

Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

W przypadku działania A (Action A) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

W przypadku działania B (Action B) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 5 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 5 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria*, Estonia*, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia*, Słowacja, Szwajcaria.

* Decyzje o wejściu danego kraju do konkursu można śledzić pod linkiem: Countries involved


Dokumentacja konkursowa:

 

Szczegółowe informacje o konkursie: BiodivERsA 2018


Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek wstępny (pre-proposal), w drugim składa natomiast – właściwy wniosek (proposal). Wniosek wstępny należy złożyć do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. proposals, w zależności od ilości złożonych wniosków, przypadnie na okres pomiędzy początkiem lutego a połową marca 2019 r.

Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO).

  1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie BiodivERsA Call 2018).
  2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z dokumentem: Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie BiodivERsA Call 2018  konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  3. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 7 czerwca 2018 r.: 1 EUR= 4,2634 PLN.
  4. Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 mies.
  5. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Kontakt

dr Anna Wiktor, tel. 12 341 9166

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138