wt., 23/10/2018 - 14:42

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA z obszaru technologii kwantowych, który zostanie ogłoszony w listopadzie 2018 r. w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres merytoryczny wniosków powinien obejmować jeden lub kilka z następujących obszarów:

  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Kryteria oceny projektów:

  • excellence
  • impact
  • quality and efficiency of the implementation

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r. (konkurs jednoetapowy). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie program QuantERA.  

Zapowiedź tematów konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Wyszukiwarka partnerów

Sieć QuantERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów, przygotowywanych na konkurs QuantERA Call 2019. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy złożyć formularz rejestracyjny.

Kontakt: