śr., 28/11/2018 - 14:21

W związku z uchyleniem podstawy prawnej do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237), a także mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, Narodowe Centrum Nauki opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wytyczne będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

Ponadto, w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. To o milion złotych mniej niż do tej pory. Zmiana będzie obowiązywać dla projektów finansowanych w konkursach ogłoszonych od 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaktualizowanej zakładce Audyt zewnętrzny projektów