czw., 13/12/2018 - 08:48

Z przyjemnością informujemy, że projekt z udziałem naukowców z Polski został wyłoniony w międzynarodowym konkursie z zakresu gospodarki leśnej pn. “ForestValue – Innovating the forest-based bioeconomy”.

Nagrodzony projekt o tytule „Innowacyjne strategie zarządzania lasami dla zrównoważonej bioekonomii w dobie zmieniających się warunków klimatycznych i osłabienia stabilności drzewostanów (I-MAESTRO)” będzie realizowany przez polski zespół z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Sochy we współpracy z grupami badawczymi z Francji, Niemiec i Słowenii. Koordynatorem międzynarodowego konsorcjum jest National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA) z Francji.

Szczegółowe informacje o konkursie ForestValue dostępne są na stronie internetowej programu.


Kontakt:

  • Małgorzata Hasiec, malgorzata.hasiec@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9153
  • Marlena Wosiak, marlena.wosiak@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9093