śr., 19/12/2018 - 14:23

Grupa badaczy z Polski pod kierownictwem dr hab. Krzysztofa Stachowiaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazła się wśród zwycięzców konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych realizowane we współpracy z Indiami.

Konkurs zorganizowany został przez sieć EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), której misją jest inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii.  

W zwycięskim projekcie FilmInd uczeni z Polski we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii, Finlandii, Indii oraz Słowenii podejmą badania nad indyjskim przemysłem filmowym jako czynnikiem nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą.

W konkursie Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections złożonych zostało 65 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 5 milionów euro otrzymało 6 projektów.