czw., 01/02/2018 - 14:17

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  1. Climate change and new urban economies;
  2. Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;
  3. Urban public administration and services innovation;
  4. Urban data management.

Termin wstępnej, ale obowiązkowej rejestracji upływa 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.


Dokumentacja konkursowa:


Szczegółowe informacje o konkursie: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sustainable-urbanisation-china-europe/

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa właściwy wniosek (proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. proposals, upływa 20 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

  1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
  2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
  3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 9 listopada 2017 r.: 1 EUR= 4,2308 PLN.

Kontakt: