czw., 08/02/2018 - 11:29

Z przyjemnością informujemy, że projekt z udziałem naukowców z Polski został wyłoniony w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin, zorganizowanym przez sieć ERA-CAPS.

Nagrodzony projekt pod tytułem „Rola mechanicznej regulacji lokalnej zmienności w formowaniu powtarzalnych organów roślinnych (V-Morph)” będzie realizowany przez polski zespół z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. Doroty Moniki Kwiatkowskiej we współpracy z grupami badawczymi z Francji i Niemiec. Koordynatorem międzynarodowego projektu jest Prof. Arezki Boudaoud z École normale supérieure de Lyon (Francja).

Podstawowymi celami badań, jakie będą prowadzone w projekcie V-Morph są:

  • Analiza przestrzennej i czasowej zmienności morfogenezy działki kielicha na wszystkich poziomach organizacji, z uwzględnieniem wzrostu i czynników regulujących,
  • Identyfikacja i charakterystyka genów regulujących zmienność, z wykorzystaniem analizy przesiewowej mutantów o zaburzonej strukturze i mechanice ściany komórkowej, hydraulice organów i percepcji sygnałów mechanicznych,
  • Integracja rozpoznanych mechanizmów w modelach mechanicznych wzrostu i doświadczalne testowanie modeli, w szczególności na drodze mikromanipulacji mechanicznych i genetycznych działek.

W konkursie wyłoniono 12 międzynarodowych projektów badawczych, realizowanych przez 50 zespołów badawczych z 10 krajów:

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w trzecim konkursie sieci ERA-CAPS


Kontakt: