pt., 23/03/2018 - 11:18

W dniach 9-10 maja w ramach Dni NCN w Gdańsku odbędą się dwa rodzaje warsztatów: dla wnioskodawców oraz dla osób zaangażowanych w obsługę administracyjną grantów NCN. Zachęcamy do rejestracji.

Warsztaty dla wnioskodawców skierowane są do osób prowadzących badania naukowe, które nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN oraz w ciągu ostatnich 5 lat (w ST oraz NZ) lub 10 lat (w HS) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. W ramach warsztatów można dowiedzieć się m.in. jakie są zasady pisania wniosków, jak należy przygotować część merytoryczną oraz zaprojektować kosztorys.

WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW

Warsztaty dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki będą dotyczyć wszelkich zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu: począwszy od podpisania umowy z Centrum, poprzez procedury aneksowania umów, raportowanie okresowe, raportowanie końcowe, rozliczenie i zamknięcie projektu badawczego. Zaprezentujemy również proces kontroli projektu w jednostce.

WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH


Dni NCN 2018 w Gdańsku