czw., 05/04/2018 - 14:54

Znamy już dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Na rozmowy zapraszamy w czerwcu i lipcu do naszej siedziby w Krakowie.

ETIUDA 6

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 13-15 czerwca 2018 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 25-27 czerwca 2018 r.
  • nauki o życiu: 13-15 czerwca 2018 r.

SONATINA 2

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 16-18 lipca 2018 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 16-18 lipca 2018 r.
  • nauki o życiu: 2-3 lipca 2018 r.

UWERTURA 2

  • dla wszystkich dziedzin nauk: 2-3 lipca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z wnioskodawcą, do wyboru w języku polskim lub angielskim w konkursach ETIUDA i SONATINA oraz wyłącznie w języku angielskim w konkursie UWERTURA. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.