pt., 13/04/2018 - 13:27

Z przyjemnością informujemy, że uzupełniliśmy harmonogram naszych konkursów w 2018 r. o dwie inicjatywy międzynarodowe: SHENG oraz BEETHOVEN LIFE.

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze ogłosimy już w czerwcu, zaś jego rozstrzygnięcie zaplanowaliśmy na marzec 2019 r. Konkurs BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu ogłosimy we wrześniu, równocześnie z zaplanowanym już wcześniej konkursem BEETHOVEN CLASSIC 3 (pod rozszerzoną nazwą) na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Ich wyniki będą znane w październiku 2019 r.

Harmonogram konkursów