pt., 20/07/2018 - 15:13

Grupa badaczy z Polski, pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, znalazła się wśród zwycięzców konkursu BiodivScen na międzynarodowe projekty naukowe z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu. Konkurs został zorganizowany przez konsorcjum BiodivERsA, do którego należy Narodowe Centrum Nauki, oraz sieć Belmont Forum.

W zwycięskim projekcie ACCESS uczeni z Polski, we współpracy z naukowcami z Danii, Norwegii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, podejmą badania nad problemem deglacjacji wybrzeży arktycznych.

W konkursie Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services złożono 143 wnioski badawcze. Finansowanie w wysokości ponad 28 milionów euro otrzymało 21 projektów.