czw., 17/01/2019 - 10:58

Informujemy, że elektroniczny system składania wniosków (ESS) w konkursie QuantERA Call 2019 został otwarty. Wnioski na poziomie międzynarodowym będą przyjmowane do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 17.00.

System dostępny jest pod linkiem: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1353

Instrukcja korzystania z systemu znajduje się w dokumencie: QuantERA Electronic Submission System Guidelines. Udostępniono także formularz finansowy, który służy do przygotowania budżetu konsorcjum międzynarodowego przystępującego do konkursu: QuantERA Call 2019 Financial Form.

Równocześnie przypominamy, że polscy wnioskodawcy w konkursie QuantERA Call 2019 są dodatkowo zobowiązani do złożenia wniosku krajowego UNISONO dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF w takim samym terminie (do dnia 18 lutego 2019 r.).


Kontakt:

  • Sylwia Kostka (Koordynator Programu), e-mail: sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9018
  • Ewelina Szymańska-Skolimowska, e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9155
  • Marlena Wosiak, e-mail: marlena.wosiak@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9093