pon., 04/03/2019 - 15:37

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał z dniem 4 marca 2019 r. prof. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki, działając na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. 2018, poz. 947, z późn. zm.). Prof. Błocki został wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Narodowego Centrum Nauki i przedstawiony ministrowi jako kandydat na stanowisko dyrektora na podstawie uchwały nr 13/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 


Prof. dr hab. Zbigniew Błocki

Od 1990 r. pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił doktorat w 1995 r. (promotorem był prof. Józef Siciak). W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta (senior grant) przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał 3 miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W latach 2006 i 2013 był profesorem wizytującym na Indiana University. Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych (m.in. Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Peking University, Fudan University – Szanghaj, Nagoya, Tel Aviv, Grenoble, Indian Institute of Science – Bangalore, Uppsala, Tor Vergata – Rzym, Wiedeń, Purdue University, Australian National University - Canberra, Institut de Mathématiques de Jussieu - Paryż).

W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W przeszłości był członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, był także zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, który odbył się w Krakowie w 2012 r. Od kilku lat jest członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. W latach 2010-2015 na UJ koordynował projekt „Geometry and Topology in Physical Models” w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP, był również kierownikiem projektu „Teoria pluripotencjału i dbar” w ramach programu Ideas Plus.

Jest laureatem Nagrody im. Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2007) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008). W 2014 r. otrzymał Laur Jagielloński.