śr., 10/04/2019 - 14:57

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs TANGO 3. Do finansowania zakwalifikowano 22 projekty.

TANGO 3 to konkurs realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Założeniem konkursu jest wsparcie jednostek naukowych, które podejmują działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. Funkcję kierownika projektu może pełnić osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym finansowanym przez NCN lub która uzyskała pisemną zgodę kierownika tego projektu do pełnienia funkcji kierownika w projekcie realizowanym w ramach TANGO 3.

W obydwu etapach konkursu TANGO 3 do NCBR złożono 33 wnioski, 22 z nich zostały ocenione pozytywnie.

Pierwszy etap konkursu TANGO 3 został rozstrzygnięty w styczniu br. Do konkursu zostało zgłoszonych 11 wniosków, finansowanie otrzymało 6 projektów, zaś 5 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie.

Listy rankingowe w I etapie konkursu TANGO 3

W II etapie konkursu TANGO 3 rozpatrywano 22 wnioski. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 16 projektów, zaś  6 wniosków zostało odrzuconych.

Listy rankingowe w II etapie konkursu TANGO 3

W konkursie TANGO można realizować projekty obejmujące zadania koncepcyjne (K), takie jak: stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, działania ukierunkowane na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań, analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu, jak również zadania badawcze (B+R): badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w konkursie TANGO 3 to 200 tys. zł. Czas realizacji grantu wynosi od 3 do 12 miesięcy.