pt., 24/05/2019 - 14:07

Uprzejmie informujemy, że w  aktualnie otwartym konkursie sieci JPND, dotyczącym medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych, wnioski międzynarodowe, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski.

Osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktu z koordynatorami zespołów badawczych zakwalifikowanych  do drugiego etapu proszone są o kontakt z dr Małgorzatą Hasiec.

Przypominamy, że termin złożenia full-proposals upływa 25 czerwca 2019 r., zaś złożenia wniosku UNISONO w systemie ZSUN/OSF - 2 lipca 2019 r.