Atrakcyjne stypendia dla doktorantów od NCN i NAWA


czwartek, 12 września 2019

Stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Obie agencje podpisały dziś porozumienie w sprawie współpracy.

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego. Porozumienie w imieniu NCN podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, zaś w imieniu NAWA – dyrektor Łukasz Wojdyga. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Od początku działalności NCN naszym priorytetem jest stworzenie odpowiadającej potrzebom naukowców oferty konkursowej oraz maksymalne uproszczenie procedury ubiegania się o finansowanie – zapewnił prof. Błocki. – Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej pozwoli na jeszcze bardziej efektywne działania w tym zakresie.

W ramach nowego modelu kształcenia doktorantów, jakimi są szkoły doktorskie, inaugurujemy dziś niezwykle elitarną ścieżkę adresowaną do 300 młodych adeptów nauki i równocześnie do grona ich wybitnych promotorów  – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Chciałbym bardzo podziękować i Narodowemu Centrum Nauki, i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za przykład tego, w jaki sposób można ze sobą współpracować, zamiast konkurować.

PRELUDIUM BIS jest pierwszym owocem współpracy pomiędzy podlegającymi Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencjami. Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich zostanie ogłoszony przez NCN już 16 września. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.

PRELUDIUM BIS gwarantuje doktorantom stabilność finansową – podkreślił prof. Błocki. – Atrakcyjne wynagrodzenie, jakie młodzi naukowcy będą pobierać przez cztery lata, ma dać im możliwość wyboru ścieżki kariery naukowej i stanowić konkurencję do szukania pracy w biznesie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa niespełna 2 lata, dlatego jest dla mnie ogromną satysfakcją, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez NCN – instytucję o ogromnych kompetencjach i wieloletnim już doświadczeniu w tworzeniu narzędzi wspierających polskich naukowców – mówił dyrektor Wojdyga. – Wkład NAWA jest oczywisty: dotyczy wspierania mobilności doktorantów, wybranych w konkursie PRELUDIUM BIS. Nie można mieć bowiem cienia wątpliwości, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie da się tworzyć nauki poza międzynarodowym obiegiem myśli.

W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. Trwają również rozmowy nad możliwością współpracy przy kolejnych inicjatywach i wsparcia przez NCN części badawczej w takich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak program im. Napoleona Cybulskiego, w ramach którego przyznawane są stypendia dla uznanych naukowców z zagranicy na przyjazdy długookresowe, czy program Polskie Powroty umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r.