pt., 13/03/2020 - 10:36

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

W przypadku raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów POLONEZ możliwość zmiany terminu będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń:

  • w sprawach dot. raportów rocznych POLONEZ prosimy o kontakt z p. Jolantą Palowską, mail: jolanta.palowska@ncn.gov.pl
  • w sprawach dot. raportów końcowych POLONEZ prosimy o kontakt z p. Przemysławem Puchałą, mail: przemyslaw.puchala@ncn.gov.pl