Komunikat w sprawie naboru wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4


piątek, 13 marca 2020

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zmiany terminu składania wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4, w których zakończenie naboru upływa w dniu 16 marca 2020 r. o godz.: 16:00:00. Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl

W przypadku podmiotów i osób, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z uzyskaniem podpisów na dokumentach, Centrum dopuszcza możliwość, żeby do wniosku dołączyć dokument zawierający oświadczenie wnioskodawcy, w którym zobowiązuje się dosłać wymagane dokumenty w terminie późniejszym.

Brakujące dokumenty, zawierające wymagane podpisy, należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej na adres: /ncn/SkrytkaESP. W tytule prosimy wpisać numer wniosku.

W przypadku trudności z dotrzymaniem tego terminu prosimy o kontakt z opiekunem wniosku wskazanym w systemie ZSUN/OSF.