pt., 13/03/2020 - 14:23

Z radością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie zostaly złożone 233 wnioski badawcze. Finansowanie w wysokości 26,9 mln euro otrzymało 37 projektów.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  1. HYSUCAP: Synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych 2D do zastosowań jako superkondensatory. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. inż. Johannes Ehrenfried Zschech, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Czech i Niemiec.
  2. GADEIRE: Funkcjonalne światłowody mikrostrukturalne na zakres średniej podczerwieni do zastosowań w laserowych czujnikach gazów na potrzeby ochrony środowiska. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Karol Krzempek, Politechnika Wrocławska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii i Francji.
  3. AMCSS: Kompozytowe struktury inteligentne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG wytwarzane metodami drukowania przestrzennego; Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Magdalena Maria Mieloszyk (koordynator całego projektu międzynarodowego), Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Polski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) i Litwy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!