pon., 27/04/2020 - 13:09

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. Polsko-norweskie zespoły badawcze otrzymają ponad 156 mln zł na badania podstawowe.

LISTA RANKINGOWA

W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz po 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki wg paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Na listach rankingowych projektów rekomendowanych do finansowania znalazło się sześć projektów z dziedziny badań polarnych oraz osiem z nauk społecznych.

– Do finansowania projektów z dziedziny badań polarnych oraz nauk społecznych zobowiązuje nas Memorandum of Understanding dotyczące wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak Komitet Programu zadecydował, że nie będą przyznawane dodatkowe punkty projektom składanym w tych dziedzinach. Dlatego należy tym bardziej docenić dobry wynik zespołów naukowych pracujących w tych obszarach, który osiągnęły w równej konkurencji z zespołami z innych dziedzin – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Powołane zostały trzy panele dla każdej grupy nauk (HS, NZ, ST), a naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt podlegał ocenie trzech ekspertów. Ostateczną listę zwycięskich projektów zatwierdził Komitet Programu „Badania podstawowe”, zaś decyzje o finansowaniu wydał dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.