śr., 03/06/2020 - 08:56

W nawiązaniu do stanowiska Rady NCN popierającego dążenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wprowadzenia Polityki dotyczącej publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej Polityka OA) miło nam poinformować, że Polityka OA została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 w dniu 31 maja br.

Polityka OA została oparta na założeniach Planu S i w bardzo podobnym kształcie będzie wprowadzona także przez pozostałych członków cOAlition S. Niniejsza Polityka OA wchodzi w życie z dniem jej podpisania, a obowiązywać będzie od konkursów ogłaszanych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r.

Polityka OA zawiera informacje o ścieżkach publikacyjnych, spełniających kryteria zgodności z Planem S, o kwalifikowalności kosztów oraz pozostałe wytyczne dotyczące licencji i zachowania praw autorskich, jak również terminarz zmian obowiązywania niektórych zapisów.

W ostatnim akapicie dokumentu znajduje się informacja o narzędziu tworzonym przez JISC tj. Journal Checker Tool, które ma w przyszłości posłużyć badaczom do weryfikacji, czy publikowanie w wybranym przez nich czasopiśmie spełnia wymagania zapisów Polityki OA w zakresie jednej z trzech możliwych ścieżek publikacyjnych. Na dzień dzisiejszy narzędzie to jest jeszcze niedostępne, lecz jego udostępnienie jest planowane już na listopad br. Podobnie niektóre inne linki wskazane z Polityce OA mogą być jeszcze nieaktywne ze względu na ich aktualizowanie związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na poziomie wydawców. Wkrótce jednak wszystkie informacje powinny zostać uzupełnione.

POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA OTWARTEGO DOSTEPU DO PUBLIKACJI