pon., 10/08/2020 - 14:36

W 2021 r. sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) rozpocznie realizację kolejnego pięcioletniego programu typu ERA-Net pod nazwą JPIAMR-ACTION. Program będzie współfinansowany przez Komisję Europejską, a uczestniczące w nim polskie zespoły badawcze otrzymają wsparcie finansowe NCN. Pierwszy konkurs ogłoszony w ramach tej inicjatywy będzie dotyczył projektów z dziedziny transmisji i interwencji w zakresie antybiotykooporności (AMR). Już teraz toczą się prace nad doprecyzowaniem zakresu tematycznego tego konkursu. Aby włączyć w dyskusję jak największe grono naukowców, sieć JPIAMR we współpracy z Francuską Krajową Agencją Badań (ANR) organizuje w dniach 3-4 września warsztaty online poświęcone tej tematyce badawczej.

W programie warsztatów uwzględniono:

Warsztaty zostaną zorganizowane w formie dwóch popołudniowych sesji w całości poświęconych dyskusjom i debatom naukowym. Na krótko przed warsztatami udostępnione zostaną filmy wideo przedstawiające wyniki projektów finansowanych przez JPIAMR – w tym także 3 projektów z udziałem polskich zespołów badawczych:

EMerGE-NeT: Effectiveness of infection control against intra- and inter-hospital transmission of MultidruG-resistant Enterobacteriaceae – insights from a multi-level mathematical NeTwork model

ImpresU: Improving rational prescribing for urinary tract infections (UTI) in frail elderly

INART: Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain

Wstępny program warsztatów można pobrać tutaj.

W imieniu sieci JPI AMR serdecznie zapraszamy do rejestracji na warsztaty i zadawania pytań panelistom pod adresem: http://enquetes.agencerecherche.fr/index.php/survey/index/sid/735763/lang/en


Kontakt: