wt., 29/09/2020 - 11:39

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. To już trzecia edycja programu umożliwiającego wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Do NCN można składać wyłącznie wnioski zakwalifikowane do finansowania w programie „Polskie Powroty 2020” i zawierające Komponent badawczy. W trzeciej edycji konkursu zespół ekspertów NAWA wyłonił do finansowania łącznie trzynaście projektów, spośród których siedem spełnia ten warunek.

Wnioski należy składać w systemie OSF załączając do nich w formacie PDF ostateczną wersję wniosku, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020”. We wniosku należy podać informacje tożsame z danymi we wniosku złożonym w NAWA. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych zostaną poddane wyłącznie ocenie formalnej, jako że Komponenty badawcze stanowiły element oceny merytorycznej przeprowadzanej w NAWA. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu naboru.

Wyniki konkursu „Polskie Powroty 2020” na stronie NAWA

Ogłoszenie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki


Kontakt w NCN w sprawie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych:

Dr Aneta Pazik-Aybar