czw., 08/10/2020 - 13:57

Z przyjemnością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć BiodivERsA. Konkurs BiodivClim: Biodiversity and Climate Change został ogłoszony we wrześniu 2019 r. i obejmował następujące tematy:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people;
  • Climate-biodiversity feedback processes;
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change;
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change.

W konkursie złożono 234 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie w wysokości ponad 25,5 miliona euro otrzymało 21 projektów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  • BaltVib: Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu. Kierownik polskiego zespołu: dr Marcin Rakowski, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec i Szwecji.
  • PRINCESS: Nawadnianie torfowisk w środowisku zanieczyszczonym azotem: Synergie i kompromisy między różnorodnością biologiczną, klimatem, ochroną jakości wody i społeczeństwem. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Wiktor Henryk Kotowski, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Finlandii, Niemiec i Norwegii.
  • NAPERDIV: Uprawa zbóż wieloletnich oparta na naturze jako model zachowania bioróżnorodności funkcjonalnej w przyszłościowym rolnictwie. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Rumunii i Szwecji.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie BiodivClim rozpocznie się jeszcze w grudniu 2020 r. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivClim dostępne są na stronie sieci BiodivERsA.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!