wt., 20/10/2020 - 09:17

Ogłaszamy trzecią listę rankingową w międzynarodowym dwustronnym konkursie MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który jest przeprowadzany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Kolejnym laureatem został dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lista rankingowa

Na realizację projektu badawczego pt. Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych dr Krzysztof Szade otrzyma finansowanie w wysokości 1 596 300 zł. Celem projektu jest poznanie i charakteryzacja niszy szpikowej ludzkich hematopoetycznych komórek macierzystych oraz białaczkowych komórek macierzystych, co umożliwi wskazanie nowych potencjalnych celów terapeutycznych skierowanych przeciwko białaczkowym komórkom macierzystym. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj

O wcześniejszych laureatach – prof. Jerzym Kochanowskim, dr. Tomaszu Golińskim oraz dr. hab. Karolu Nartowskim – można przeczytać tutaj i tutaj.

W konkursie MOZART można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego mógł zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo, zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF. Warunki konkursu po stronie FWF określają dokumenty obowiązujące w programie „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych - w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Konkurs MOZART był przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), a nabór wniosków zakończył się w dniu 21 lutego br. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą sukcesywnie publikowane tutaj.