pt., 06/11/2020 - 12:20

Informujemy, że raporty końcowe z realizacji grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które zakończą się w dniu 9 listopada lub później, powinny zostać złożone w Centrum w terminie wynikającym z umowy.