czw., 12/11/2020 - 11:05

Z radością informujemy, że członkini Rady NCN, dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie zwycięzców konkursu Falling Walls 2020 w ramach World Science Summit/Berlin Science Week organizowanego przez Falling Walls Foundation.

Polska badaczka została wyróżniona w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za „burzenie murów między akademią i lokalnymi społecznościami na rzecz różnorodności językowej”. Tytuł Naukowego Przełomu Roku w swojej kategorii otrzymała wraz z dziewięcioma innymi finalistami, którzy zostali wybrani spośród ponad 900 nominowanych kandydatów z całego świata na podstawie decyzji jury pod przewodnictwem Helgi Nowotny (byłej przewodniczącej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).

Dr hab. Justyna Olko łączy badania naukowe i zaangażowaną pracę społeczną, aby promować wielojęzyczność, rewitalizację języka i upodmiotowienie mniejszości etnicznych. Jak sama mówi: „Co trzy miesiące jeden język znika z tej Ziemi i musimy znaleźć na to rozwiązanie". Jak przekonuje w swoich badaniach, stosowanie lokalnych języków chroni przed traumą historyczną i dekolonizuje nasz świat.

O przełomowym charakterze swojej działalności laureatka opowiedziała podczas World Science Summit (Światowego Szczytu Naukowego), który w tym roku ze względu na epidemiologiczne okoliczności odbył się w formie zdalnej w dniach 1-10 listopada.

Dr hab. Justynie Olko serdecznie gratulujemy!