śr., 16/12/2020 - 11:56

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS. Naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych.

Zobacz listę rankingową

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich instytucji badawczych. Kwota grantu (od 100 do 200 tys. euro) może być przeznaczona na wynagrodzenia zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, koszty materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty dotyczące realizacji projektu. Badacze mogli zaplanować projekty trwające 12 miesięcy lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów: 21 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST), 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) oraz 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Łącznie wszyscy badacze otrzymają ponad 30,5 mln zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe. POLS obejmował wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym wsparciem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Na listach rankingowych projektów rekomendowanych do finansowania znalazły się trzy projekty z dziedziny badań polarnych oraz dziesięć projektów z nauk społecznych.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Powołane zostały trzy panele dla każdej grupy nauk (HS, NZ, ST), a naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt podlegał ocenie trzech ekspertów. Ostateczną listę zwycięskich projektów zatwierdził Komitet Programu „Badania podstawowe”, zaś decyzje o finansowaniu wydał dyrektor NCN.

Komitet Programu docenił wysoki poziom naukowy wniosków i uznał konkurs za sukces, pomimo początkowych obaw, że trudno będzie przyciągnąć świetnych naukowców z zagranicy do pracy w polskich instytucjach badawczych. Co najmniej dziesięć dodatkowych projektów zasługiwało na rekomendację do finansowania, niestety pula środków okazała się niewystarczająca – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe i dysponuje alokacją w wysokości 40% z ponad 129 mln euro. Program „Badania”  ma na celu wspieranie polskiej nauki m.in. poprzez jej umiędzynarodowienie i poprawę efektywności w zdobywaniu grantów UE oraz ERC oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania złożonych w konkursie POLS. Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.