pon., 21/12/2020 - 15:04

Dwudziestego pierwszego grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie, podczas którego Rada w drodze głosowania wybrała przewodniczącego – prof. Jacka Kuźnickiego. W posiedzeniu uczestniczyła dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Kuźnicki zasiada w Radzie NCN od 2018 r. W trakcie prac Rady poprzedniej kadencji przewodniczył Komisji Rady ds. Współpracy Międzynarodowej. Jest kierownikiem Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2004 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, zaburzeń homeostazy wapniowej, roli białek STIM w pojemnościowym napływie wapnia w neuronach. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in. odznaczenie Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2004-2007, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe, Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w 7. PR UE w kategorii indywidualnej. Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw, w tym Międzynarodowego Komitetu Doradczego Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, Komitetu Zarządzającego COST BM140, Międzynarodowej Rady Ekspertów Centrum Badań i Edukacji na Ukrainie, Towarzystwa Neuroscience, PTBioch. Honorowy przewodniczący Rady Programowej BioCentrum Edukacji Naukowej i Rady Fundacji BioEdukacji.

Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. Krystyna Bartol, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) – prof. Grzegorz Karch, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. Jakub Fichna.