pon., 17/05/2021 - 12:22

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy. Uczestnicy Polskich Powrotów NAWA mogą także ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego, realizowanego dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021 r. Całkowity budżet 5. edycji programu to 18 mln zł.

Ogłoszenie naboru wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programy są dostępne na stronie NAWA.