pon., 05/07/2021 - 13:53

NCN zarządza programem Badania podstawowe finansowanym z funduszy norweskich i funduszy EOG. W jego ramach organizowane są konkursy GRIEG, IdeaLab i POLS. 17 czerwca odbyła się konferencja promująca program wraz z ofertą konkursową. Nagranie z niej jest już dostępne na naszym kanale na YouTube.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawiono założenia programu Badania podstawowe oraz podsumowano jego dotychczasową realizację i plany na przyszłość. Zaprezentowane zostały także projekty laureatów konkursów organizowanych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG:

  • „Wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi” prof. dr hab. inż. Moniki Kusiak z Instytutu Geofizyki PAN,
  • „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” dr hab. Ewy Marii Haman z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • „Badanie mechanizmu regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny” dra Ákosa Nemecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugą część konferencji stanowił ekspercki panel dyskusyjny poświęcony tematyce Open Access, w którym udział wzięli przedstawiciele polskiego i zagranicznego środowiska naukowego. W wydarzeniu uczestniczyli także pracownicy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Królestwa Norwegii, Norweskiej Rady Badań, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz laureaci konkursów GRIEG, IdeaLab i POLS.

Nagranie z pierwszej i drugiej części konferencji.

 

Program Badania podstawowe

Dwa pierwsze konkursy GRIEG i IdeaLab zostały ogłoszone w czerwcu 2019 r., cały program zakończy się w 2024 r. – Podsumowujemy pewien etap i wchodzimy w okres dojrzałej realizacji programu – mówi dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, kierownik Zespołu Funduszy Norweskich NCN.

Celem konkursu GRIEG jest wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy naukowej, wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru nauki w społeczeństwie. Obejmuje wszystkie dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

IdeaLab to konkurs na projekty realizowane przez zespoły naukowców, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Tematyka projektów dotyczy wyzwań wynikających z takich procesów, jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji i brak stabilności geopolitycznej.

POLS to program realizowany w formule małych grantów (Small Grant Scheme SGS), dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. – Poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki wciąż jeszcze jest niesatysfakcjonujący, co przekłada się na stosunkowo niewielki, w porównaniu z krajami dojrzałej Unii, wskaźnik sukcesów w aplikowaniu o granty europejskie. Dzięki temu programowi mamy szansę tę sytuację zmienić – dodaje dr Oliwkiewicz-Miklasińska.

Z konkursu GRIEG finansowanych jest 28 grantów, w IdeaLab dofinansowanie przyznano trzem projektom, a w konkursie POLS do finansowania wybrano 39 projektów. Wnioski złożone w konkursach oceniane były przez międzynarodowe zespoły ekspertów.

Dodatkowe informacje o konkursach i ich laureatach: https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls.