pon., 13/09/2021 - 13:27
Kod CSS i JS

Z przyjemnością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA European Coordinated 
Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies

Konkurs CHIST-ERA Call 2020 obejmował następującą tematykę:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI);
  • Towards Sustainable ICT (S-ICT).

W konkursie złożono 53 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 10 projektów, na łączną kwotę niemal 10 mln EUR.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

TESLA: Elektronika nietrwała/biodegradowalna dla zrównoważonego rozwoju sektora ICT w rolnictwie cyfrowym. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Beata Kinga Synkiewicz-Musialska, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów 
z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Kanady i Szwajcarii.

BANANA: Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Aleksandra Dagmara Kawala-Sterniuk, Politechnika Opolska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii, Hiszpanii i Luksemburga.

BITSCOPE: Neuronalnie zintegrowane tagowanie dla społecznie kuratorowanych doświadczeń użytkownika online. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Veslava Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z: Francji, Irlandii i Hiszpanii.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się 
już w IV kwartale 2021 r. 

Celem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotowego konkursu znajdują się na stronie sieci CHIST-ERA.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!